DONATE

2022 Assembly

Contact RENATE in Lithuania

 

Where can I go to access help on Human Trafficking in Lithuania?

Victims of Human Trafficking can get help from the following NGOs:

Lithuanian Caritas – Lietuvos Caritas
Tel: +370 37 323300
caritas@anti-trafficking.lt
www.anti-trafficking.lt

Lithuanian Missing Persons’ Families Support Center
Tel: +370 5 248 3373
Hotline: 8 800 261 61 (inside Lithuania only, workdays 9am – 5pm)
centras@missing.lt
www.missing.lt

Klaipeda Social and Psychological Services Center
Tel: +370 46 350099
Women’s Helpline: 8-800 66366 (free of charge anonymous support for women)
kmn@moteriai.lt
www.moteriai.lt

Child House – Vaiko Namas
Tel: +370 5 2338396
www.children.lt
info@children.lt

International Organization for Migration
Tel: +370 5 212 76 53
iomvilnius@iom.lt
www.iom.lt

Vilnius Municipality Pension for Mother and Child
Tel: +370 5 233 2508
krizes@mvpensionas.lt
http://mvpensionas.lt

Association Men’s Crisis Center of Kaunas County
Mob: +370 662 26 770
vkcentras@gmail.com
www.kaunovkc.lt

Association of Women Affected by HIV/AIDS and their Relatives
Tel: +370 5 233 2533
Mob: +370 687 10 655
demetra@demetra.lt
http://demetra.lt

Where do I get information about immediate care for a rescued victim in Lithuania?

Lithuania does not have a National Helpline especially for the Victims of Human Trafficking. In the villages and small towns you should ask the Police for help. Police will assist you in large cities too. There are also non-governmental organizations who help Victims of Human Trafficking.
Lithuanian CARITAS – Lietuvos CARITAS
Lithuanian CARITAS  offers assistance to women who are victims of human trafficking in Lithuania or outside, or who have been prostituted (was included in prostitution) and suffered abuse.

Lithuanian CARITAS:
offers a variety of services to the victims (affected persons): safe haven, material assistance, social worker advice, psychotherapist, lawyer services,
provides immediate, free help in crisis situations
co-operates with various organizations which provide services to the community (reintegration programmes for the victims of human trafficking and women involved in prostitution, integration into regular, legal employment),
maintains services for the graduates of the programmes,
complies with the principle of confidentiality.
The coordinator of the Project
Kristina Misiniene
Tel: +370 (37) 32 33 00
Tel: + 370 671 32147
caritas@anti-trafficking.lt
www.anti-trafficking.lt

Archdiocese of Kaunas:
Papilio str. 5, Kaunas
Social worker Jolita Juskeviciene
Social worker Milita Zickute
Tel: +370 (37) 32 33 00
Tel: +370 672 17335
kaunas@anti-trafficking.lt

Archdiocese of Vilnius:
Odmoniu str. 11, Vilnius
Social worker Akvilė Ceponiene
Tel: +370 646 37827
vilnius@anti-trafficking.lt

CARITAS is present also in: The Diocese of Panevezys, Diocese of Telsiai, Diocese of Siauliai, Diocese of Vilkaviskis.

Missing Persons’ Families Support Centre (MPFSC) – Dingusiu zmoniu seimu paramos centras

MPFSC is a non-governmental association, established in 1996 by relatives and parents of missing people. The main reason to unite was because of the dissatisfaction with the feeble search for missing people in Lithuania and a strong will to change this situation.

Missing Persons’ Families Support Centre (MPFSC):
searches for missing people especially children, provides information and assistance to their families, organises preventative activities,
works for victims of human trafficking, provides help for them and their relatives,
runs a safe haven where victims can receive material support, advice from social workers, psychotherapist help and lawyer services,
provides immediate, free help in crisis situations.

Free Helpline: 8 800 261 61 (within Lithuania only, workdays 9 am – 5 pm) From Outside Lithuania: +370 248 33 73

Zalgirio str. 133, LT-08217 Vilnius, Lithuania
Phone/Fax: +370 (5) 248 33 73
centras@missing.lt
www.missing.lt

Klaipeda Social and Psychological Services Center – Klaipedos socialines ir psichologines pagalbos centras
Provides assistance to victims of domestic violence (women), as well as victims of human trafficking, who are affected both in Lithuania and abroad.

Klaipeda Social and Psychological Services Center:
provides social and psychological support for women and mothers with children who have experienced any form of domestic violence,
implements rehabilitation and reintegration programs for women who have been sexually exploited or are victims of human trafficking,
one of the goals  is to enable victims of trafficking to control their own environment and achieve their own objectives in seeking the relevant help for themselves and others, whilst improving their quality of life now and in the future,
engaged in suicide prevention, psychological, legal and medical assistance in crisis situations.

Women’s Helpline: 8-800 66366 (free of charge anonymous support for women)

Smilciu str. 6, LT-92277 Klaipeda, Lithuania
Tel/Fax: +370 46 350099
kmn@moteriai.lt
www.moteriai.lt

Child House Vaiko Namas
a non-governmental organization, which provides assistance to children who have experienced sexual or other forms of violence or abuse.
Zemaites str. 21-203, Vilnius, Lithuania
Tel: (+370 5) 233 8396
Mob: (+370) 604 00920
info@children.lt
www.children.lt

International Organization for Migration (IOM)
– provides assistance to migrants who are facing emergency situations, including becoming victims of crime, especially victims of trafficking in human beings.
Jaksto str. 12, 4th floor, LT-01105 Vilnius, Lithuania
Tel: +370 5 212 76 53
Fax: +370 5 261 13 26
iomvilnius@iom.lt
www.iom.lt

Vilnius Municipality Pension for Mother and Child
Motinos ir Vaiko Pensionas
The Municipality established an organization ‘Pension for Mother and Child’ which provides social services for victims of domestic violence, human trafficking and forced prostitution victims, women with children, who deal not only with violence but also housing problems, women with minor children, or are victims of natural disasters. They work in close cooperation with the Vilnius city police service, social workers and doctors.
Vytenio str. 45, 03208 Vilnius, Lithuania
Tel: (+370 5) 233 2508, (+370 5) 2333 619
vadovas@mvpensionas.lt
mvpensionas@pensionas.lt
ndirsien@takas.lt

Woman to Woman – Moters Pagalba Moteriai
To help women overcome particular crises and minor problems, to provide assistance for women and their family members, and to achieve equality of women in society.
V. Sladkeviciaus str. 5-3, LT – 44281 Kaunas, Lithuania
Tel: +370 618 40044
info@moters-pagalba.lt
ausrine@moters-pagalba.lt
www.moters-pagalba.lt

Victims of Human Trafficking can get help from the following NGOs

Lithuanian Caritas – Lietuvos Caritas
Tel: +370 37 323300
caritas@anti-trafficking.lt
www.anti-trafficking.lt

Lithuanian Missing Persons’ Families Support Center
Tel: +370 5 248 3373
Hotline: 8 800 261 61 (inside Lithuania only, workdays 9am – 5pm)
centras@missing.lt
www.missing.lt

Klaipeda Social and Psychological Services Center
Tel: +370 46 350099
Women’s Helpline: 8-800 66366 (free of charge anonymous support for women)
kmn@moteriai.lt
www.moteriai.lt

Child House – Vaiko Namas
Tel: +370 5 2338396
www.children.lt
info@children.lt

International Organization for Migration
Tel: +370 5 212 76 53
iomvilnius@iom.lt
www.iom.lt

Vilnius Municipality Pension for Mother and Child
Tel: +370 5 233 2508
krizes@mvpensionas.lt
http://mvpensionas.lt

Association Men’s Crisis Center of Kaunas County
Mob: +370 662 26 770
vkcentras@gmail.com
www.kaunovkc.lt

Association of Women Affected by HIV/AIDS and their Relatives
Tel: +370 5 233 2533
Mob: +370 687 10 655
demetra@demetra.lt
http://demetra.lt


Apie mus/ Kas yra RENATE?

Vienuolių tinklas Europoje prieš Prekybą žmonėmis ir išnaudojimą (RENATE) buvo įkurtas grupės vienuolių, atstovaujančių kelias skirtingas kongregacijas, dirbančių prieš prekybą žmonėmis Europoje.
Vizija
Visi žmonės sukurti pagal Dievo paveikslą. Mes, Europos vienuoliai, tikime pasauliu, kuriame kiekvienas turi teisę į žmogiškąjį orumą. Dirbame, kad išlaisvintume pasaulį iš prekybos žmonėmis ir išaudojimo. Žmogaus orumas negali būti statomas į pavojų.
Tikslas
Atsiliepti į moterų, vaikų ir vyrų prekybos ir išnaudojimo problemas Evangelijos vertybių šviesoje.
Uždaviniai

 • Informuoti Europos visuomenę, pasitelkiant įvairias technologijas ir komunikacijos formas, apie prekybą žmonėmis, augančią moterų ir mergaičių paklausą sekso prekybai, prievartiniam darbui ir elgetavimui.
 • Kurti šalių, institucijų, kovojančių prieš prekybą žmonėmis, tinklą, leidžiantį dalintis informacija, gebėjimais ir žiniomis.
 • Kovoti prieš prekybos žmonėmis piktnaudžiavimo atvejus pirminėse ir galutinėse šalyse.

RENATE nariais gali būti:

 • vienuolė moteris/vyras, dirbantis ar gyvenantis Europoje;
 • pasaulietis asmuo, dirbantis su vienuoliais ar vienuoliams Europoje prieš prekybą žmonėmis srityje.

RENATE draugai:

 • jų palaikymo laukiame įvairiais būdais: finansais, įgūdžiais, patirtimi, malda ir kitais;
 • jie gali išpažinti skirtingas religijas arba neišpažinti jokios;
 • jie gaus atnaujintą informaciją ir informacinius biuletenius;

 

Kviečiame visus būti  neabejingais ir įsijungti į šią Dievo misiją!

Tik būdami visi kartu galime panaikinti prekybą žmonėmis!

RENATE tinklas kartu su Bažnyčia, Valstybe ir Civiline visuomene, nuosekliai realizuojant JT vystymosi tikslus, įsipareigoja:

 • išlaisvinti pasaulį iš seksualinio ir išnaudojimo darbu, vergystės ir prievartinio organų panaudojimo, reabilituoti aukas;
 • atskleisti tikrąsias sisteminio neteisingumo priežastis, sukuriančias ir palaikančias šią amoralią prekybą žmonėmis;
 • sustiprinti bendravimą ir bendradarbiavimą tarp pirminių, tranzitinių ir galutinių šalių;
 • sudaryti sąlygas visiškai aukų integracijai, apimančiai globą saugiuose namuose, reikiamų dokumentų įsigijimą ir pasirengimą prasmingam darbui taip, kad būtų įgalintos gyventi pilnavertį gyvenimą;
 • šviesti visuomenę, ypač jaunimą, prekybos žmonėmis ir kitas išnaudijimo formas vertinti kaip visiškai nepriimtinas;
 • reikalauti juridinių ir civilinių autoritetų keisti ir pritaikyti įstatymus, ginančius aukas; padėti joms parūpinti adekvačias kompensacijas, bausmes nusikaltėliams bei užkirsti kelią nusikaltėlių turto panaudojimui;
 • bendradarbiauti su žiniasklaida dedant pastangas sustiprinti balsą pasaulio dėmesiui atkreipti demaskuojant ir pasmerkiant visus prekybos žmonėmis ir išnaudojimo aspektus.

Susisiekite su mumis naudodami viršuje esančią formą. Galite rinktis bendrauti su RENATE, veikiančia kitose šalyse, žr. žemėlapis apačioje.