DONATE

2022 Assembly

 

Renate member PoMOC with Exodus Cry to provide Polish language lessons for Ukrainian refugees

 

Stowarzyszenie PoMOC

We wtorek 22 marca odwiedziła nas Catherine współpracująca z Exodus Cry.

Exodus Cry to amerykańska organizacja, która postanowiła wesprzeć Stowarzyszenie PoMOC, w związku z rosnącą ilością uchodźców z Ukrainy na terytorium Polski i zagrożeniem wykorzystania ich przez handlarzy ludźmi. Sama organizacja, podobnie jak my, na co dzień zajmuje się walką z handlem ludźmi oraz pomaga ofiarom komercyjnego wykorzystywania seksualnego. 

Dzięki zrzutce zorganizowanej przez Exodus Cry będziemy w stanie pokryć koszty lekcji języka polskiego dla naszych gości z Ukrainy, a także inne wydatki związane z udzielaną im pomocą.

Serdecznie dziękujemy Exodus Cry za wsparcie, oraz Catherine za odwiedziny. Zapraszamy ponownie 

On Tuesday, March 22, Catherine working with Exodus Cry visited us.

Exodus Cry is an American organization that decided to support the Polish Migrants Organization for Change (PoMOC) Association due to the growing number of refugees from Ukraine on Polish territory and the threat of their use by human traffickers. The organization itself, just like us, deals with the fight against trafficking in human beings and helps victims of commercial sexual abuse.

Thanks to the action organized by Exodus Cry, we will be able to cover the costs of Polish language lessons for our guests from Ukraine, as well as other expenses related to the assistance provided.

We sincerely thank Exodus Cry for their support and Catherine for visiting us.

To learn more or make contact, please visit the PoMOC website here.