DONATE

2022 Assembly

 

CBS en Nationaal Rapporteur gaan datasamenwerking aan

 

artikel bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

Mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen zijn zeer ernstige delicten met ontwrichtende effecten op het leven en welzijn van slachtoffers. Om slachtoffers effectiever te kunnen helpen en nieuwe slachtoffers te voorkomen, is inzicht nodig in deze problematiek. De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen (Nationaal Rapporteur) rapporteert aan de regering over de aard en omvang van beide fenomenen en doet aanbevelingen om de aanpak te verbeteren. Hij maakt daarbij onder andere gebruik van CBS-data.

Strafrechtketen

De Nationaal Rapporteur brengt periodiek zowel Dadermonitors als Slachtoffermonitors mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen uit. De aanpak van daders is namelijk onlosmakelijk verbonden met de bescherming van de slachtoffers. Op 21 januari 2021 verscheen de ‘Dadermonitor mensenhandel 2015–2019’. Deze monitor geeft inzicht in het aantal daders van verschillende vormen van mensenhandel in de periode 2015–2019. Daarnaast geeft de monitor een overzicht van recente ontwikkelingen in de aanpak van mensenhandel en geeft het een beeld van de kenmerken van de daders, incidenten en hun slachtoffers. Roos Broere, senior onderzoeker bij de Nationaal Rapporteur: ‘Om de aard en omvang van mensenhandel in kaart te brengen maken we gebruik van informatie uit de gehele strafrechtketen, zoals politie, Openbaar Ministerie en reclassering.’

Mensenhandel vooral online

De Nationaal Rapporteur gebruikt voor de monitoring van trends en ontwikkelingen vooral registratiedata, maar dat blijkt steeds vaker niet toereikend. Robbert Hoving, Hoofd Bureau Nationaal Rapporteur: ‘Steeds vaker speelt mensenhandel zich online af. Met name social media, waar daders en slachtoffers elkaar ontmoeten, spelen daarbij een belangrijke rol. Tijdens de COVID-19 periode hebben wij dit verder zien toenemen. We zijn daarom voortdurend op zoek naar nieuwe data om zicht te krijgen op dit probleem. Ook willen we gebruik maken van meerdere bronnen om onderrapportage te compenseren. Goede en betrouwbare data zijn daarvoor onontbeerlijk. Dat geldt ook voor de waarborgen rond de privacy van de data die wij krijgen. Dat waren redenen om met het CBS te gaan samenwerken.’ Broere: ‘Eerst hebben we in 2019 in een pilot met het CBS voor de Slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen inzichtelijk gemaakt of en op welke manier hulp tot stand kwam na het opleggen van een beschermingsmaatregel bij slachtoffers van seksueel geweld. Hieruit bleek dat 15 procent na een half jaar nog geen hulp had ontvangen.’ De pilot is goed verlopen, waarna het CBS en de Nationaal Rapporteur een datasamenwerking zijn aangegaan.

De aanpak van daders is onlosmakelijk verbonden met de bescherming van de slachtoffers

Analyse van de cijfers

In Nederland is de politie primair verantwoordelijk voor de signalering en opsporing van mensenhandel. Om gegevens over signalering van mensenhandel te kunnen presenteren heeft de Nationaal Rapporteur onder meer gebruik gemaakt van niet-openbare gepseudonimiseerde microdata van het CBS. Rianne Verwijs, projectleider bij het CBS: ‘Wij beschikken over databestanden met incidenten, verdachten en slachtoffers die de politie registreert. Onder zeer strikte voorwaarden hebben de onderzoekers van de Nationaal Rapporteur hier gebruik van gemaakt. Daarbij is de privacy van de personen volledig gegarandeerd. De analyse van de cijfers doen de onderzoekers zelf, waarna het CBS met deze analyses in de Dadermonitor kritisch meeleest. Dat geldt ook voor de methodologische verantwoording. Dit is allemaal in goede afstemming gegaan.’

Opvallendste bevindingen

Wat zijn nu de opvallendste bevindingen uit de Dadermonitor? Hoving: ‘De daders van mensenhandel zijn erg jong en maken ook jonge slachtoffers. Een op de drie daders van seksuele uitbuiting is jonger dan 23 jaar. Dat zij al op zo’n jonge leeftijd een misdrijf plegen, is ernstig. Meer kennis over de achtergronden van deze daders is urgent. Dat geldt ook voor de slachtoffers. Wie zijn zij en hoe kunnen we hen helpen?’ Een andere bevinding van de Nationaal Rapporteur heeft betrekking op uitbuitingssituaties op de arbeidsmarkt, ook wel arbeidsuitbuiting genoemd. ‘Die komt in allerlei sectoren voor, denk bijvoorbeeld aan de vleesindustrie of landbouwsector waar arbeidsmigranten uit Oost-Europese landen werken. Ook de COVID-19 crisis heeft zichtbaar gemaakt dat er veel kwetsbare werkenden zijn op de Nederlandse arbeidsmarkt. De omvang en aard ervan is echter nog onduidelijk.’

Mensenhandel op lokaal niveau

Opvallend is ook dat nu door het gebruik van de CBS-data voor het eerst inzicht is in hoe het met mensenhandel zit op lokaal niveau. Tot nog toe waren daar geen landelijk dekkende cijfers over bekend. Broere: ‘De tien gemeenten met de meeste door de politie gesignaleerde incidenten van mensenhandel zijn onder andere de vier grote steden: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Er staan ook gemeenten tussen zoals Arnhem, Leeuwarden en Den Helder. De burgemeester van Arnhem wil nu bijvoorbeeld – mede naar aanleiding van onze informatie – met een gerichte aanpak mensenhandel tegen gaan.’

Toekomstige samenwerking

Roos Broere en Robbert Hoving kijken met grote tevredenheid terug op de samenwerking met het CBS. ‘Die samenwerking hebben we als heel erg prettig ervaren. De CBS-onderzoekers zijn inhoudelijk goed op de hoogte van het thema en denken actief mee in oplossingen. We zien de huidige samenwerking dan ook vooral als een partnership. Dat is ook de reden waarom wij dit willen continueren. Er is met name op het gebied van regionale data in combinatie met mensenhandel nog veel te winnen.’ Ook Rianne Verwijs heeft de samenwerking als heel goed en constructief ervaren: ‘Voor de komende periode gaan we kijken hoe we met verrijking en verdieping van de databronnen nóg meer kunnen bijdragen aan de wens van de Nationaal Rapporteur om de aard en omvang van mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen zo goed mogelijk te monitoren.’

THE SISTERS OF MERCY OF THE HOLY CROSS AROUND THE WORLD IN PRAYER FOR VICTIMS OF HUMAN TRAFFICKING

 

For the 10th year in a row, the Sisters of Mercy of the Holy Cross have been marking November 25 as a Day of Prayer and Reflection for the purpose of combating human trafficking. The Commission under the General Leadership in Switzerland – founded precisely with the intention of encouraging and unifying the commitment of the Members of the International Congregation for victims of human trafficking, especially for young women and girls who make up about 80 percent of the victims – sends material every year to the Coordinators of individual provinces and vicariates, who adopt it to the situations on each continent or country they live in. The Sisters in all communities pray for the victims and for the end of human trafficking.

Faithful to the Founders and the Institute’s Charism, the Sisters pray for people in slavery, who are exploited, humiliated and abused. In the Constitutions of the Sisters of Mercy of the Holy Cross we can read: “Every man who suffers hardship is our neighbour. Whether his or her trouble is big or small, it is a call to a Sister of Mercy.“ 

The Sisters are also listening to God’s call on how to implement today the motto of the Congregation: “The need of the time is the will of God.“

In connection to this Day of the Congregation, Sr. Victoria Šimić, Coordinator of Croatian Province of the Sisters of Mercy of the Holy Cross, on 24 November, had a talk in the parish church of St Martin in Bošnjaci on human trafficking before the evening Mass and led the prayer in front of the Blessed Sacrament afterwards for the victims and to end the human trafficking.

Escapetruck tegen mensenhandel op Museumpark

 

Artikel bron: Profielen

De Escapetruck van de Reshape foundation is ontwikkeld door de politie. Hij wordt ingezet in Nederland en Oost-Europa. In samenwerking met de minor mensenhandel van onderwijsinstituut ISO, de gemeente Rotterdam en Humanitas stond hij woensdag op het plein voor hogeschoollocatie Museumpark. In de escapetruck kunnen deelnemers – bijvoorbeeld mogelijke slachtoffers of juist professionals die ermee te maken kunnen krijgen – ervaren hoe het is om slachtoffer te zijn van criminele uitbuiting.

Phebe Winter-Rijkse is adviseur Integrale Veiligheid bij de Hogeschool Rotterdam en houdt zich bezig met crisiscoördinatie en met casuïstiek rond medewerkers en studenten. ‘We zijn niet zo naïef dat we denken dat dit bij ons op school niet speelt’, zegt ze. ‘We hebben er alleen weinig zicht op; soms zijn er wel vermoedens, maar het komt niet zo vaak bij ons binnen dat we keiharde cijfers hebben. Wat we wél zien is zorgwekkend gedrag. Dingen die niet kloppen. Meisjes die worden gestalkt of slachtoffer lijken te zijn van loverboyproblematiek. Belangrijk dus om de signalen te leren kennen. Want vaak zijn ze zelf niet in staat eruit te komen of weg te gaan bij zo’n jongen.’

Gebroken, vernederd en kapot

Maryan (tweedejaars social work) heeft zich ingeschreven voor de Escaperoom. ‘Ik wil graag binnen het GGZ-vakgebied gaan werken’, vertelt ze. ‘Over mensenhandel heb ik tijdens mijn studie nog weinig gehoord. Juist daarom lijkt deze Escapetruck me wel een goede ervaring, om erachter te komen wat er speelt en waar het over gaat.’ Samen met Zoë, derdejaars pedagogiek, gaat ze de truck in. Eenmaal binnen horen ze dat hij bestaat uit verschillende kamers. Elke kamer heeft een code om erin te komen en natuurlijk ook puzzels om weer achter de volgende code te komen. Goed luisteren, zoeken en kijken dus.

Daar begint het mee in kamer 1, waar een jong slachtoffer van criminele uitbuiting zijn aangrijpende en waargebeurde verhaal vertelt. Over hoe hij door de politie uit een container werd gehaald waar hij de avond ervoor in was gegaan om er pakketjes drugs uit te halen. ‘Ik wilde niet’, vertelt hij, ‘maar ze lieten me geen keus. Toen ik door de politie eruit werd gehaald, zat ik onder het bloed. Mijn ribben waren gekneusd en ik was zo bang geweest dat ik mijn broek vol had gescheten. Gebroken, vernederd, kapot was ik.’

Heftig als zoiets je overkomt

De twee studenten, die elkaar overigens pas net hebben leren kennen, gaan als een geolied team aan de slag. De eerste code gaat goed en al snel komen ze de eerste ruimte – de keuken – binnen. Na wat zoek- en speurwerk, zitten ze ook al snel in de slaapkamer van de jongen. Maar dan is de tijd helaas om; ze hebben het niet gered.

Realistisch, want slachtoffers van mensenhandel en criminele of seksuele uitbuiting komen meestal ook niet op eigen kracht weg uit hun situatie, zo weten ze bij Humanitas. Daarom is het belangrijk om omstanders en professionals bewust te maken van wat er kan spelen, zodat ze misschien kunnen helpen. ‘Precies daarom staan we hier vandaag’, zegt Marcus de Koning-Man, regiocoördinator bij het Expertisecentrum Seksualiteit Sekswerk en Mensenhandel van Stichting Humanitas. ‘Naast het coördineren van de zorg voor slachtoffers geven wij ook voorlichting over wat mensenhandel precies is en hoe je het kunt herkennen.’

Eigen schuld

Dat herkennen is belangrijk want, als je de signalen kent, is het makkelijker om te helpen. ‘Er rust nog heel veel stigma op het slachtoffer zijn van mensenhandel’, zegt Humanitas-collega en maatschappelijk werker Lisa Theunisse. ‘Vaak wordt gedacht dat het je eigen schuld is of dat je er wat tegen had kunnen doen. Omdat we het probleem willen begrijpen en voorkomen, willen wij duidelijk maken dat het eigenlijk iedereen kan overkomen. Hoe dat voelt, kun je aan den lijve ervaren in de Escaperoom. Door het waargebeurde verhaal van de jongen in de Escaperoom kom je als het ware zelf in zo’n situatie terecht en word je erin meegezogen.’

Bijzondere ervaring

Hoewel ze de Escaperoom helaas niet hebben opgelost, zijn Zoë en Maryan toch blij dat ze hebben meegedaan. ‘Het was echt leerzaam om te doen’, vertelt Zoë weer buiten. ‘Ik doe de minor mensenhandel op de hogeschool. Toen ik over deze Escapetruck hoorde, was ik meteen geïnteresseerd en heb ik me ingeschreven. Ik vond het echt goed bedacht en mooi uitgevoerd. Ook met die geuren en geluiden. Best heftig als zoiets je overkomt.’ Ook Maryan is enthousiast. ‘Het was echt goed in elkaar gezet en interessant om te doen. Helaas hebben we het niet gered maar alsnog vond ik het een bijzondere ervaring.’Heb je zelf vermoedens van mensenhandel, seksuele, criminele of arbeidsuitbuiting? Je kunt laagdrempelig contact opnemen met het meld- en adviespunt mensenhandel van het ESSM (Expertisecentrum Seksualiteit Sekswerk en Mensenhandel) van Stichting Humanitas op 010-236 5256.

Tekst en foto’s: Sanne van der Most

Upcoming Webinar: “Who Pays for Christmas? – Considering the Human and Environmental Cost of Consumerism at Christmas – hosted by AEFJN

 


“Join us as we explore the human and environmental costs of consumerism during Christmas, and uncover actionable steps to ensure that our local efforts have a global impact, reaching communities in Africa and beyond.”


Our partners at Africa Europe Faith and Justice Network (AEFJN), Ireland, will host a seasonal Webinar next Wednesday 6th December at 19:00 Ireland time.

Brian O’Toole of AEFJN Ireland will moderate the event, and invite the following speakers to share their insights:

  • Aidan Ring, Communities Outreach Officer from Fairtrade Ireland will speak on the topic of ‘Fairtrade actions to make a difference’
  • Dr. Ciara Murphy, Environmental Policy Advocate at the Jesuit Centre for Faith and Justice, will speak about Laudate Deum, Pope Francis’ recent apostolic exhortation, and how it relates to us.
  • Sr. Annotollia Muzata, Sister of the Presentation of the Blessed Virgin Mary, who lives and works in Zimbabwe in Africa, will speak on the subject of SDGS and the tribal leaders in Zimbabwe.

To attend, please register via this link and you will be admitted into the Webinar at its commencement on the 6th at 19:00 IST.

UN Women: 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence

 

The 16 Days of Activism against Gender-Based Violence is an annual international campaign that kicked off on 25 November, the International Day for the Elimination of Violence against Women, and runs until 10 December, Human Rights Day.

Every year, the UNITE Campaign focuses on a specific theme and this year’s is UNITE! Invest to prevent violence against women and girls.The campaign calls on citizens to show how much they care about ending violence against women and girls by sharing the actions they are taking to create a world free from violence towards women. This year’s campaign also calls on governments worldwide to share how they are investing in gender-based violence prevention.

You can read the concept note here: https://www.unwomen.org/sites/default/files/2023-11/unite_concept_note_english.pdf

Keep an eye on our RENATE social media sites to find out more about the #16Days Campaign and how you can get involved!

News from SHKEJ, Albania: Strengthening child protection structures at the local level in the rural areas of the Municipality of Tirana

 

A series of “study visit” meetings were recently held with 30 professionals from the Albanian child protection system in the Municipality of Tirana, to share the positive case management practices of children who require protection and empowerment services. These meetings highlighted some effective techniques, procedures, and ways of working for child protection workers, some of whom have years of experience working in the rural areas of the Municipality of Tirana.

These activities, carried out by SHKEJ, are a part of the ongoing project “Strengthening child protection structures at the local level in the rural areas of the Municipality of Tirana“, supported by the regional project “SMART Balkans – Civil Society for Common Values in the Balkans“, and implemented by Centar za promočnje členni društva (CPCD) in partnership with the Institute for Democracy and Mediation (IDM), the Center for Research and Policy Making (CRPM), and financially supported by the Norwegian Ministry of Foreign Affairs (NMFA).

RENATE Awareness Raising in Schools Initiative: Awareness Raising event held in Ishull High School, Lezhe, Albania.

 

AR Albania (2)
AR Albania 3
AR Albania
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

Last month, 27 students of Ishull High School gathered to attend an awareness raising event against human trafficking, organised by RENATE member Aferdita Gjoni. Local social services for Child Protection were also invited to the meeting to inform students regarding the protocols they should follow should they identify possible victims of human trafficking. These mechanisms were not only useful to the youth in situations of potential human trafficking, but also to report any other unusual activities or problems. At first, the students thought that human trafficking is a phenomena that doesn’t affect them, but when concrete stories of cases were shared with them, they changed their opinions. Special focus was made on the indicators of how to identify a potential human trafficking case, where to report it, and the mechanisms existing to support such cases.

Our heartiest congratulations and thanks to all who participated in this event, and to RENATE member Aferdita Gjoni for facilitating!

RENATE Awareness Raising in Schools Initiative: Awareness Raising event held in Medical High school, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.

 

AR Bosnia
AR Bosnia 2
AR Bosnia 3
AR Bosnia 5
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

On the 20th October 2023, friends of RENATE Marina Pregernik and Ana Martinoviće held an educational workshop in two third grade classes of the Secondary Medical School, Sarajevo. Workshops were held for each class separately with a duration of 45 minutes. The educational workshops were interactive, with a short video at the beginning and a questionnaire that tried to examine the students’ current awareness of the topic of human trafficking. The students showed enviable knowledge and information about the mentioned topic already at the beginning. Through the workshop, an effort was made to deepen knowledge about the same and to make students aware that they should be careful when making new acquaintances or competing for certain jobs. The students took the topic of human trafficking very seriously and participated very actively in the implementation of the educational workshop. After the presentation, the students had to answer the questions of the test, which they did very successfully. The practical activity, started towards the end of the school hour, involved a recognition game based on the text the students received. The text would describe the situation of a certain person, on the basis of which the students should assess whether the person from the text is a victim of human trafficking or not. The students successfully completed the mentioned task and argued their answers very seriously and in accordance with what they learned through the educational workshop.

Our congratulations to all involved and our gratitude to Marina and Ana for their continued support with this project!

CARITAS Ukraine continues its preventative work against Human Trafficking in several Ukrainian regions

 

CARITAS Ukraine 1
CARITAS Ukraine 2
CARITAS Ukraine 3
CARITAS Ukraine 4
CARITAS Ukraine 5
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

Dear RENATE members!

Caritas Ukraine continues its preventive activities with focus on children and youth. Recently, Caritas undertook activities in schools, vocational schools and youth spaces, but also sometimes in shelters or basements when there is an air alarm in operation. These activities included trainings in the regions of Chernivtsi and Izmail on the risks of human trafficking, preventative work with teenagers in Lviv and Ivano-Frankivsk region, and trainings in the shelters in Odessa.

Below, you will also find a newly recorded video from Odessa region about children’s understanding of human trafficking! It is in the Ukrainian language, but it is excellent!

Best regards from Ukraine!

Natalia

Challenges and Best Practices in Human Trafficking Policy, Legislation, Investigation, and Victim Support Services for male victims

 

The Fondation Collège Universitaire Henry Dunant are hosting a new Webinar on Human Trafficking, part of a series hosted in light of the “Laudato Si” and of the “Fratelli Tutti” encyclicals.

This session will highlight challenges in human trafficking policy, legislation, investigation, and victim support services for male victims

How to watch:

1. To view this webinar, use your custom link: https://www.bigmarker.com/cuhd-coll-ge-universitaire/Challenges-and-Best-Practices-in-Human-Trafficking-Policy-Legislation-Investigation-and-Victim-Support-Services-for-male-victims?bmid=3955f2dbdbed&bmid_type=member

2. You’ll be able to enter the webinar up to 15 minutes before the scheduled start time.

3. System Requirements:
Please do a system requirements check here https://www.bigmarker.com/system_check